Home
Lifestyle Topics Agressie en Veiligheid

Agressie en Veiligheid

Iemand die agressief is, wil – bewust of onbewust – iets kapot maken, iemand verwonden of iets proberen te krijgen of bereiken. Iemand met agressief gedrag overschrijdt de grenzen van een ander en roept angst, pijn, verdriet en/of boosheid op. Ook kan diegene zich onveilig voelen. Ben jij wel eens agressie tegen gekomen? Was iemand agressief tegen jou, tegen een ander of was je zelf agressief?

Mensen die agressief zijn, zijn onredelijk en lijken ook niet voor rede vatbaar. Veel mensen die agressief reageren doen dit om een bepaalde reden. Kun je die reden benoemen en ze daarmee kalmeren, dan kun je nog wel iets bij hem/haar bereiken.

Er zijn ook mensen die door een psychiatrische aandoening of het gebruik van drugs en/of alcohol niet voor rede vatbaar zijn. Deze mensen zijn doorgaans gevaarlijk agressief. Ze zijn vaak ook ongekend sterk en voelen geen pijn. Vluchten of weggaan is dan vaak de enige en beste reactie.

Internet

Niet alleen thuis of op straat kun je te maken krijgen met onveilige situaties. Ook het gebruiken van internet en social media zijn niet zonder risico’s. Want dat twintigjarige chatvriendje is in werkelijkheid misschien al vijfendertig. En wat als er ineens een heel vervelende foto van jou op internet staat? Of als een virus je computer platlegt?

Het klinkt een beetje raar misschien, maar je scoort goed als je nooit te maken hebt gehad met agressie en wanneer je je veilig voelt. Als je hier ooit wel mee te maken hebt gehad, beïnvloedt dat je score. Wanneer je je nu niet veilig voelt, is het verstandig daar iets aan te doen. Kies een actiepunt in de test of kijk bij tips en adviezen om te kijken wat je kan doen.

Thuis

Je kunt thuis te maken hebben met verbale of lichamelijke agressie van een familielid. Dit komt op grote schaal voor. In één op de vijf huizen is regelmatig sprake van geweld. Het is heel moeilijk om daarmee om te gaan.

Mishandeld of misbruikt

Als jij wordt mishandeld of misbruikt en je geholpen wilt worden, kun je terecht bij een Veilig Thuis. Je belt dan naar 0800-2000 (gratis, 24 uur per dag bereikbaar). De overheid heeft een Veilig Thuis opgezet als het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
  

School

Op school kan je lastig gevallen worden; door klasgenoten, schoolgenoten en medewerkers van de school. Meld dit bij een mentor, vertrouwenspersoon of Zorg Advies Team op school. Je vindt de gegevens in de schoolgids of op de schoolwebsite. Als dat niet lukt, ga dan naar je mentor en bespreek hoe je hiermee aan de slag kan. Je kan het natuurlijk ook eerst thuis bespreken als je dat makkelijker vindt.
  

Baas over je eigen agressie

Ben je zelf wel eens agressief? Je kunt leren om je agressieve gedrag wat beter in de hand te krijgen. Let op lichaamssignalen, ontspan, richt je aandacht op iets anders, neem een time-out, doe iets totaal anders, check je gedachten, zorg voor minder stress, leer te vertellen wat je dwars zit, maak je excuses.

Huiselijk geweld

Heb jij thuis met agressie te maken? Praat er dan over met iemand die je kent of vertrouwt (Kindertelefoon, vriend(in), leraar, buurvrouw, familie). Boos, bang, verdrietig zijn: mag!

Internet pesten

Het klinkt gek, maar het komt ook voor: agressie via internet. Iemand kan je achtervolgen, spammen of je tot seksuele handelingen dwingen. Loverboys zijn ook zeer actief op internet. Zoek hulp wanneer je hiermee te maken hebt. Vertel je verhaal aan iemand die je echt vertrouwt.

Slachtofferhulp

Ook op straat of bij het uitgaan kun je in een gewelddadige situatie terecht komen. Als je zelf slachtoffer bent, kan je het beste contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Zij kunnen je goed verder helpen. Ben je getuige van geweld op straat, dan kan je actief de politie helpen. Niet door er zelf tussen te springen, maar door bijvoorbeeld 112 te bellen.