Spring naar content

Disclaimer

Op TestJeLeefstijl.nl publiceert de Stichting TestjeLeefstijl, hierna te noemen de Stichting TestjeLeefstijl, ter informatie vrij toegankelijke, afbeeldingen en andere materialen.

Auteursrecht

Teksten op de website mag je, tenzij anders vermeld, onder bronvermelding voor niet-commerciĆ«le doeleinden vrij gebruiken. Alle andere werken zoals foto’s, diagrammen of grafieken op testjeleefstijl.nl zijn beschermd door het auteursrecht van de Stichting TestjeLeefstijl en/of haar licentiegevers.

Je mag deze werken op een beeldscherm laden, bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging al dan niet voor commercieel hergebruik zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven.

Door de Stichting TestjeLeefstijl ter beschikking gestelde downloads mogen enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting TestjeLeefstijl gebruikt worden.

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van testjeleefstijl.nl de uiterste zorg is besteed, is het ondanks deze zorg en aandacht mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De Stichting TestjeLeefstijl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of voor door gebruikers geplaatste content.

Wijzigingen

De Stichting TestjeLeefstijl behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze disclaimer te wijzigen.