Privacy

TestJeLeefstijl.nl vindt het belangrijk om duidelijk te zijn over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens en handelen daarbij volgens de eisen van de wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Daarom leggen we hieronder uit hoe we dat hebben georganiseerd.

Zijn er toch nog dingen onduidelijk dan kun je contact opnemen via het emailadres: info@testjeleefstijl.nl

Studenten

TestJeLeefstijl.nl gebruikt je persoonsgegevens alleen om je de test te laten maken. Er is alleen te zien of je een test hebt afgerond. Hiervoor, en alleen hiervoor, gebruiken we je naam, e-mailadres en studentnummer.
Jouw gegevens worden vier jaar bewaard. Gedurende deze tijd heb je toegang tot TestJeLeefstijl.nl.
De testen zelf zijn volledig anoniem en de antwoorden zijn niet direct te herleiden naar jou als persoon. Daar hebben we ons (en het bedrijf dat voor ons de gegevens verwerkt) uitgebreid op laten testen.
Jouw school kan alleen zien wie de test heeft afgerond, maar niet wie welk antwoord heeft gegeven. De resultaten worden alleen op groepsniveau gebruikt en dan alleen als de groep groot genoeg is om de anonimiteit te garanderen.
De resultaten kunnen ook worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit mogen wij doen, omdat we kunnen garanderen dat hier om anonieme gegevens gaat.
Het schoolniveau wordt door jouw school meegegeven, zodat dit als factor in onderzoek mee kan worden genomen.
Bij sommige testen kan naar geslacht of leeftijd worden gevraagd. Dit is niet verplicht, maar wél belangrijk om in te vullen. Je krijgt dan de juiste feedback. Zo is het voedingsadvies voor een man bijvoorbeeld anders dan voor een vrouw. Tegelijk verbetert dit de kwaliteit van de analyses die gedaan kunnen worden op geanonimiseerde uitkomsten van een test.
Bij de gehoortest binnen het thema Gehoor & Muziek maken we gebruik van een online hoortest. Deze wordt uitgevoerd door VeiligheidNL. Ook hier worden er geen persoonsgegevens van je opgeslagen en is anonimiteit gewaarborgd.

Onderwijsprofessionals

TestJeLeefstijl.nl beheert ook persoonsgegevens specifiek voor onderwijsprofessionals en gaat hier zorgvuldig mee om. Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, of gerichte communicatie over gebruik van de dienst, bijeenkomsten of trainingen.

Cookies

Binnen de website van TestJeLeefstijl.nl worden er geen cookies geplaatst. Dat doen we omdat we als TestJeLeefstijl.nl anonimiteit belangrijk vinden. Alleen wanneer je buiten de omgeving van de website van TestJeLeefstijl.nl komt, kunnen er cookies door een 3de partij worden geplaatst, bijvoorbeeld bij het bekijken van YouTube-filmpjes.

De rechten van gebruikers

Onderwijsprofessionals hebben -in lijn met de AVG en voor zover redelijkerwijs mogelijk- het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van hun persoonsgegevens, die TJL verwerkt.
Studenten kunnen via hun school een beroep doen op deze rechten met betrekking tot de gegevens die wij in opdracht van de school verwerken.

Aanpassingen van het privacy statement

Een aanpassing in dit Privacy Statement zal TestJeLeefstijl.nl duidelijk vooraf communiceren en daarbij de gelegenheid geven om bezwaar te maken tegen het voortzetten van de verwerking van de persoonsgegevens door TJL.