Spring naar content

Over TestJeLeefstijl.nl

De jongerensite TestJeLeefstijl.nl is een initiatief van de Stichting TestJeLeefstijl. TNO is betrokken geweest bij de ontwikkeling. De stichting wil met deze site een tool zijn voor jongeren met betrouwbare informatie op het gebied van gezondheid, gevoel, drank, drugs en seksualiteit en andere vragen waar jongeren tussen de 12 en 25 soms mee zitten. Het betreft vaak vragen waar ze in eerste instantie niet mee naar ouders of school gaan, of zelfs niet met vrienden bespreken. TestJeLeefstijl wil gedegen en objectieve informatie geven over een veelheid van onderwerpen en hiermee een veilige baken zijn op internet. 

Gezonde School

Door de opzet en onderwerpen sluit TestJeLeefstijl.nl aan op het domein Vitaal Burgerschap voor de kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap en bij de Gezonde School-aanpak. TestJeLeefstijl.nl is bij die aanpak de eerste stap. De informatie en testen op TestJeLeefstijl.nl zijn gemaakt in samenwerking met kennisinstituten als TNO, Trimbos Instituut, Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport, Nibud, Rutgers, Veiligheid.nl en 113 Zelfmoordpreventie.

School aanmelden

Wilt u met uw school meedoen met Testjeleefstijl.nl? Ga dan naar de aanmeldpagina. Mbo-scholen doen gratis mee dankzij een bijdrage van het ministerie van VWS.

Klachten

Testjeleefstijl.nl doet haar werk zo goed mogelijk. Toch ben je misschien niet tevreden over hoe je geholpen bent op Testjeleefstijl.nl. Dan kan je een klacht indienen via info@testjeleefstijl.nl. Wij vinden het belangrijk dat je ons je klacht vertelt. Dat geeft ons de kans om de klacht proberen op te lossen en Testjeleefstijl.nl te verbeteren.