Introductieles

Wil jij jouw studenten aan de slag laten gaan met de topics van TestJeLeefstijl.nl, bereid ze dan goed voor! Dat voorkomt vragen van en onzekerheid bij studenten tijdens het maken van de testen. TestJeLeefstijl.nl heeft een introductieles ontwikkeld om jou hierbij te helpen. Deze les helpt studenten om de testen niet als losse testen te zien, maar deze in een bredere context te plaatsen van een gezonde leefstijl en het waarom hiervan. Je kunt hierover met de studenten in gesprek gaan. 

In de introductieles worden verschillende onderwerpen behandeld, zoals:

  • het waarom van de leefstijltesten,
  • wat is TestJeLeefstijl.nl?
  • hoe werkt privacy in TestJeLeefstijl.nl?
  • belangrijke informatie m.b.t. sommige topics
  • hoe start je met TestJeLeefstijl?
Download de introductieles:

NB. In de introductieles in ppt-format staan aantekeningen voor de docent, zoals uitleg en gesprekssuggesties. Deze aantekeningen zijn niet opgenomen in de Lesson-Up versie omdat hier geen ruimte voor is. Wanneer je de les in Lesson-Up wil gebruiken, neem dan eerst de ppt-versie door als handleiding.

We kunnen ons voorstellen dat niet iedere docent evenveel lestijd beschikbaar heeft om de studenten voor te bereiden op TestJeLeefstijl.nl. De introductieles is erg uitgebreid en behandelt allerlei onderwerpen. Heb je minder tijd, haal dan de informatie die jij nodig hebt uit de introductieles om jouw studenten zo goed mogelijk voor te bereiden.

De introductieles is nog steeds in ontwikkeling. Mis je iets of heb je op- of aanmerkingen? Mail naar k.roetenberg@testjeleefstijl.nl

Handreiking voor loopbaancoach en docent

Je kunt TestJeLeefstijl.nl als gespreksstarter gebruiken wanneer je met jouw studenten loopbaangesprekken voert. Je investeert dan niet alleen in de persoonlijke en professionele ontwikkeling, maar ook in de gezondheid en het welzijn van de student. Zeker van belang nu vanwege de coronaperiode zoveel studenten juist hierin vastlopen. Rita Sessink heeft voor ROC Rijn IJssel een handreiking ontwikkeld voor de loopbaancoach en de docent om deze gesprekken te voeren.

Lees het praktijkvoorbeeld en download de handleiding.

Lesmateriaal per topic – inhoud volgt snel

De komende tijd werken wij aan het beschikbaar stellen van lesmateriaal per topic. Hieronder zie je vast de voorbereidingen daarvoor.