Lifestyle Reality Check - MBO en HBO

Disclaimer

De stichting TestJeLeefstijl doet haar uiterste best om de inhoud van deze website volledig en actueel te houden, zodat wij jou de juiste informatie kunnen bieden. Toch bestaat de kans dat de inhoud van deze website op een moment onvolledig en/of onjuist is. Stichting TestJeLeefstijl is hiervoor niet aansprakelijk.

Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.Stichting TestJeLeefstijl sluit de aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie van deze website en de eventuele tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor het optreden van fouten, virussen en / of onderbrekingen in het functioneren van deze site.

Stichting TestJeLeefstijl werkt met uiterste zorgvuldigheid aan de informatie op deze website. Toch blijf je altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt en de acties die je zelf neemt.

Op deze website kunnen links naar andere (niet commerciƫle) websites van organisaties en instellingen zijn opgenomen.Stichting TestJeLeefstijl is niet verantwoordelijk en ook niet aansprakelijk voor de inhoud op deze websites.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid, alle auteursrechten (in de zin van de Nederlandse auteurswet) worden voorbehouden.